Stefka Nikolova

Painting, Iconography

Репликите, които изписвам, са в традиционната темперна техника, чиито основи са положени още в епохата на Ранното християнско изкуство. В своята работа се придържам стриктно към двуизмерната иконография – строго регламентирана система от образи или сюжетни сцени, метрични, композиционни и технологични отношения, наречена „Ерминии”. Отскоро работя и в областта на монохромната живопис.
I create the iconographic replicas in the traditional tempera technique, founded in the Early Christian art era. I adhere to the art of two-dimensional iconography called Herminia. It is a strictly regulated system of images or plot scenes, metric, compositional, and technological relations. Recently I began working in the field of monochrome painting.