Vera Ranguelova

Encaustic

Занимавам се с енкаустик арт (encaustic art) върху дърво. Рисувам с пигметиран стопен меден восък и дамар смола. Живея и работя в Сиатъл, Вашингтон.

Восъкът създава пространство. Може да бъде гладък като стъкло или груб като скала. Той не е пасивен. Изисква реакция, докосване, размисъл.

I am an encaustic artist and visual designer from Bulgaria. I live and work in Seattle, WA.

Wax creates space. It can be smooth like glass and rough like rocks. It is not passive. It demands a response, touch, reflection. A mixture of beeswax and damar resin is the medium for encaustic painting. I use different colors and alter the base by applying joint compound, plaster, burnt glue. Sometimes I use paper and ink transfer